Kính áp tròng không màu trong suốt O2 3T (giá 1 cặp)

    220,000

    Kính áp tròng không màu trong suốt O2 3T (giá 1 cặp)

    độ cận từ -1,00 đến -8,00  (hàng có sẵn)

    Thời hạn sử dụng của kính áp tròng trong suốt được chia làm 2 loại: lens trong suốt 3 tháng (khuyên dùng)kính áp tròng không màu 6 tháng.